logo

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

“Liefde is het goddelijke zien in de ander.”
Marguerite Smithwhite

Binnenkort is het Allerzielen, de dag waarop overal ter wereld de doden herdacht worden. Het aanroepen van de mensen die ons ontvallen zijn, is een manier om hen te doen voortleven. Om ons te herinneren aan hun bestaan, en om hun betekenis voor ons opnieuw te benoemen.Be-tekenis vind ik een prachtig woord. Welk teken, welke indruk, heeft iemand in jou achtergelaten? Wat van hem of haar heeft van jou een ander mens gemaakt? Daarover gaat het als we het over iemands betekenis hebben. Dat kan over grotere en kleinere dingen gaan; iets wat gezegd is, iets wat gedaan is, iets wat achtergelaten is. Zelfs een gebaar kan een nog altijd voelbare indruk in jou hebben.
Betekenis zit ook in iemands roepnaam: de naam waarmee wij geroepen zijn. Geroepen tot het leven, en genoemd in en na de dood. Zolang wij iemand bij naam blijven noemen, houden wij zijn betekenis levend.

Dat is precies wat we gaan doen, bij ZIELSVEEL op 3 november. Er is de afgelopen jaren een mooi ritueel ontstaan rond het herinneren van onze dierbaren. Elke deelnemer ontsteekt een kaarsje en schrijft de naam of namen op van te herinneren overledenen. Deze namen zal ik zingen, begeleid door Wim op gitaar. Daaromheen zingen wij gezamenlijk een smeekbede. Om ons te herinneren aan hen, en onze verbondenheid te voelen over de dood heen. We staan stil bij hun leven én bij onze liefde voor hen.

Ik nodig je van harte uit hieraan deel te nemen. Uiteraard zingen we zoals gebruikelijk ook mantra’s en andere liederen!

 

© De Stem van je Leven