logo

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Ubuntu! Ik ben, omdat wij zijn.

(Afrikaanse filosofie)

Nu verschillende mensen om mij heen (het zal de leeftijd zijn…) met pensioen gaan, houden zij zich meer dan voorheen bezig met de invulling van hun nieuwe leven. “Toen ik werkte was dit geen onderwerp, het werk gaf vanzelf zin aan mijn leven,” zei een vriendin. Zij had altijd veel voldoening uit haar werk gehaald, ze was er goed in en kreeg veel bevestiging. Erover doorpratend vindt ze echter vooral bevrediging en geluk in haar persoonlijke relaties. Met haar man en kinderen, haar kleinkinderen en een aantal goede vrienden. En met de aan haar zorg toevertrouwde kinderen die ze intussen in haar vrijwilligerswerk ontmoet. 

Het zette mij ook weer aan het denken. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Wie ben ik als ik niet werk? Dan ben ik precies dezelfde mens, Marjo, met dezelfde gaven en hetzelfde gedoe. Kan ik mijn waarde als mens blijven voelen als ik mijzelf niet via mijn werk kan uitdrukken? Toen ik een aantal jaren terug maandenlang was uitgeschakeld door een hernia, kampte ik hevig met dit soort vragen. En zoals dat met ‘echte’ vragen gaat, was er niet direct een antwoord. Wel kwam ik erachter dat het te maken heeft met overgave. Overgave aan wat zich aandient, aan de stroom die het leven nu eenmaal is. Als een rivier die meanderend zijn weg naar de zee zoekt. 

In Zuid-Afrika kennen ze de Ubuntu-filosofie, waarin het geloof in een universeel verbond tussen alle mensen centraal staat. “Ik ben, omdat wij zijn.” Ofwel: wij worden pas menselijk door de ander. Dat spreekt mij enorm aan. Samenzijn, samen zoeken naar woorden en betekenis, het ervaren van vriendschap en gastvrijheid, dat is geluk en het maakt ons menselijk. Ja, dat geloof ik echt, geen mens kan zonder een ander mens!

Dat geldt natuurlijk ook voor Jezus, van wie gezegd wordt dat hij de zoon van God is, maar die pas mens werd onder de mensen. Op Goede Vrijdag staan we stil bij zijn lijden en zijn dood, en – of je nu gelovig bent of niet – dat is een uitgelezen moment om ons te herinneren dat we pas mens zijn onder andere mensen. Lijden en dood is alleen te dragen in gezamenlijkheid, in liefde.

Laten we verder geen woorden gebruiken, maar in het samen zingen contact en verbondenheid zoeken. Ubuntu!

Je bent van harte welkom bij ZIELSVEEL zingen om jouw stem toe te voegen aan deze nieuwe mantra. Zonder jou zijn wij minder mens…

ZIELSVEEL Goede Vrijdag 30 maart a.s. in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83, Breda.

© De Stem van je Leven