logo

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Als een mens vanuit zijn ziel zingt, heelt hij zijn innerlijke wereld. Als alle mensen vanuit hun ziel zingen, helen zij ook de uiterlijke wereld.
(Yehudi Menuhin)


Kan zingen de wereld ontwapenen? Ik zou het graag geloven, en in het klein weet ik inmiddels zéker dat het zo werkt. Mensen die gaan zingen zetten maskers af, doen hun harnas uit, laten iets horen en zien van hun kwetsbaarheid en hun innerlijke wereld. Daarin spiegelt zich de heelheid die in ieder van ons aanwezig is. En dat is precies wat zo ontwapenend werkt op anderen.

Ik zie het telkens weer gebeuren; in workshops, bij mantra-avonden, en ook bijvoorbeeld in een bedrijfsmatige omgeving. Juist in een zakelijker setting staan deelnemers vaak enorm te kijken van zichzelf en van elkaar als ze gaan zingen. Ze zien elkaar in een ander licht, een nieuw licht. Het wat krappe colbertje gaat even uit, er ontstaat verzachting en ontmoeting. 'Nooit geweten dat jij die kant óók in je hebt!' zei iemand laatst tegen een collega tijdens een training op de werkvloer. 

Daarom denk ik dat Yehudi Menuhin inderdaad gelijk heeft met zijn uitspraak. Menuhin was een Amerikaans-joodse violist die kort na de bevrijding in concentratiekamp Bergen-Belsen optrad voor de bevrijde gevangenen. Bovendien was hij de eerste joodse musicus die na de Holocaust naar Duitsland ging voor optredens. Hij heeft dus wel enig recht van spreken als het gaat over verzoening.

Mij geeft een dergelijke uitspraak simpelweg weer hoop. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar het valt mij niet altijd mee om de wereld in een positief licht te zien. De krant lezen, het journaal kijken, social media volgen; er gaat zoveel mis, of je kunt ook zeggen: er is zo ongelooflijk veel om voor te strijden. Een citaat als het bovenstaande kan mij dan plotseling laten zien dat we de enorme uitdagingen waar de wereld voor staat, ook kunnen bekijken vanuit de kant van de liefde die ons als onderstroom draagt. En waarin we wéten dat we het samen moeten doen, dat we ten diepste afhankelijk zijn van elkaar, dat we alleen maar mens zijn dankzij elkaar. 

Kom het gerust uitproberen, bijvoorbeeld tijdens de Zielsveel Kerstavonden. In Breda, op vrijdag 20 december, of in Den Bosch op donderdag 19 december. 

Ontwapening begint in onszelf, in het laten horen van onze hoop, ons licht, onze liefde. Elkaar ontmoeten in de gezamenlijkheid van de samenklank om te ervaren dat wij liefde zijn.

© De Stem van je Leven