logo

Mijn vader was boekhouder en hield gedurende zijn leven nauwkeurig bij wat hij deed, wat voor spullen hij aanschafte en wat die gekost hadden, wie hij ontmoette en langs welke routes hij gefietst had. Zelfs de bollen die hij in de grond stopte werden geboekstaafd. Een leven in honderden aantekeningen. 

boek over vaderIn 1990 stierf hij; hij was 63 jaar. Aan hem dank ik mijn liefde voor taal en ik wist dat ik ooit over hem zou schrijven. In 2005 verscheen ‘Waar mijn vader is’, een biografisch portret. Ik ben blij met het resultaat omdat het laat zien wie hij was en waar ik zelf vandaan kom. Zijn verhaal in boekvorm: om ons te herinneren, en vooral om te voelen dat we zijn verhaal voortzetten.

© De Stem van je Leven