Stembevrijding

Zingen maakt vrij en levendig. Vooral als je jouw eigen lied zingt,
van binnenuit, met alles wat daarin meekomt.

Laat je horen met hart en ziel!

Stembevrijding

Zingen maakt vrij en levendig. Vooral als je jouw eigen lied zingt,
van binnenuit, met alles wat daarin meekomt.

Laat je horen met hart en ziel!

‘Ik schaam me voor mijn stem…’
‘Wat leeft er eigenlijk écht in mij?’
‘Hoe kan ik voluit leven en zingen?’

Stembevrijding helpt je om jouw natuurlijke en vanzelfsprekende geluid te vinden. Je onderzoekt je eigen overtuigingen over je zingen en je stem. Stap voor stap ontdoe je je van de schroom en durf je meer ruimte in te nemen. Ervaar hoe je jouw muziek kunt laten stromen, precies zoals het klinkt. Laat horen wie jij in wezen bent,  inclusief kwetsbaarheid, kracht, pijn en vreugde.

We werken altijd met wat er is, in het moment zelf, vanuit jouw persoonlijke leven en jouw vragen. Jouw lied, met alles erop en eraan. Alles in jou doet ertoe. Ik wil je graag horen.

‘Ik schaam me voor mijn stem…’
‘Wat leeft er eigenlijk écht in mij?’
‘Hoe kan ik voluit zingen en leven?’

Stembevrijding helpt je om jouw natuurlijke en vanzelfsprekende geluid te vinden. Je onderzoekt je eigen overtuigingen over je zingen en je stem. Stap voor stap ontdoe je je van de schroom en durf je meer ruimte in te nemen. Ervaar hoe je jouw muziek kunt laten stromen, precies zoals het klinkt. Laat horen wie jij in wezen bent,  inclusief je kwetsbaarheid, kracht, pijn en vreugde.

We werken altijd met wat er is, in het moment zelf, vanuit jouw persoonlijke leven en jouw vragen. Jouw lied, met alles erop en eraan. Alles in jou doet ertoe. Ik wil je graag horen.

Aanbod

Serie individuele sessies

Individueel helend traject, bestaande uit vijf sessies van een uur. In dit traject onderzoeken we jouw verlangen en wat jou tegenhoudt om je ten volle te laten horen. Welke overtuigingen zitten je dwars? Wat in jou mag er eigenlijk niet zijn? Dit alles laten we tot klinken komen, waardoor je gaat voelen waar in je lichaam jouw natuurlijke stem en energie vandaan komen. Dat is helend en bekrachtigend. We hebben vooraf een telefonisch intakegesprek om wederzijds kennis te maken.

De kosten van deze serie zijn € 425 (incl. BTW).

Een losse sessie is mogelijk tijdens een cursus, of voor of na deelname aan een workshop. Kosten € 85 (incl. BTW). Aanbod voor de maand februari: tijdelijk € 65!

‘De sessies bij jou raakten precies aan wat nodig was om een volgende stap op mijn levenspad te maken. De aandacht gericht op wat er is in je ziel en lijf en daar geluid aan geven was voor mij bevrijdend!! Jouw warme en deskundige begeleiding hebben dit proces mede mogelijk gemaakt. Dank je wel!!!’

‘Dit één op één traject heeft mij nóg een stap dieper laten gaan naar mijn kracht én zachtheid in het zingen. De opdrachten die ik kreeg sloten erg goed aan op mijn behoeftes en vragen, en samen konden we hierop reflecteren. Marjo is een prettige begeleider die je echt het gevoel geeft dat alles er mag zijn.’

‘Bevrijdend en vreugdevol om helemaal in het nu aan te komen!’

'Hoor mij nou!' Workshop Stembevrijding

Verlang je ernaar vol overgave te zingen? Kun jij jezelf helemaal geven, en zo niet, wat houdt je dan tegen?

Deze workshop gaat over moeiteloos zingen en uitdrukken wie jij bent. Alles in jou doet ertoe, en echt álles kan bezongen worden. Goed en fout bestaan niet, want je weet niet wat er komt als je je openstelt voor wat jouw stem in het moment zelf laat horen. Hoe klink jij als je naar buiten brengt wat van binnen leeft?

Je hebt geen ervaring met of talent voor zingen nodig. Jouw stem voldoet zoals hij is. Wij bieden gedurende deze dag een laagdrempelige mix van lichaamswerk en stem- en improvisatie-opdrachten. Alle deelnemers krijgen ruime individuele aandacht. De herkenning met de anderen doet de rest. Natuurlijk wordt er ook samengezongen. Dit is waar stembevrijding om draait!

Begeleiding: Marjo Brenters en Wim Stokwielder
Prijs: € 95 (incl. koffie, thee en lekkers)
Aanmelden: stuur een mail.

Data 2022:

zaterdag 24 september 10-16.30

zaterdag 19 november 10-16.30

Waar: Om Yoga, Olmenlaan 3, Vught

‘Verrassend dat je met klank en zonder woorden zo dicht bij jezelf kunt komen dat het je zelfs kan ontroeren. In de kleine groep voelde ik mij snel veilig genoeg om mijn stem laten horen en wat er in mij leeft. Daar was wel lef voor nodig. De workshop begint eenvoudig en gaat met humor stap voor stap door de dag. Aan het eind van de dag voelde ik mij bevrijd, meer ruimte van binnen, minder plak. Dank je wel Wim en Marjo voor deze schoonmaak!’

Lied van de Latifa

Programma aan de hand van de Latifa, de zeven stappen naar zingeving. Latifa betekent subtiel, en in de Latifa-meditatie verkennen we in zeven stappen onze innerlijke wijsheid en krijgen we aanwijzingen voor wat ons te doen staat. De stappen zijn Aanvaarden, Verlangen, Hopen, Vertrouwen, Loslaten, Liefde en Bereidheid.

‘Het Lied van de Latifa’ is een reis door deze thema’s heen. Je zult merken dat ze versterkend werken voor ons zingen, dat we natuurlijk veel gaan doen. Je ontdekt een diepere laag van jouw eigenheid, waardoor je beter gaat zien waarvoor je ‘bedoeld’ bent. De cursus wordt dan ook afgesloten met een (kleiner of groter) project waarin jij jouw eigenheid deelt met de wereld om je heen. Dat kan in klank zijn, maar ook in een heel andere vorm. Als het maar op jouw manier gebeurt!

Er zijn zeven bijeenkomsten van een uitgestrekte middag (ongeveer 5 uur). Deze staan in het teken van zingen, delen en schrijfopdrachten om verder te reflecteren. Veel oefeningen die we doen zijn gericht op het loslaten van oude patronen en reacties, waardoor je meer vrijheid gaat ervaren, bijvoorbeeld in het maken van keuzes die voor jou heilzaam zijn.  

Nog geen datum bekend

Stem van de Ronde Tafel, Leergang

Deze training gaat over talent (wie ben ik?) en persoonlijk leiderschap (hoe gebruik ik dat?). De kracht van het programma zit in de combinatie van twee unieke werkvormen: Stembevrijding en het Talentenspel. 
Met het Talentenspel word je je bewust van de waarden en motieven die jou tot een unieke mens maken. We verbeelden ze met zogenaamde archetypen en plaatsen ze in de metafoor van Koning Arthur (jij) en de Ridders van de Ronde Tafel (jouw talenten) die samen in dienst staan van de Heilige Graal (jouw levensmissie). Een speelse, intuïtieve vorm; vandaar ‘Het Talentenspel’. 

Met Stembevrijding gaan we op zoek naar jouw eigen geluid, de stem van jouw eigenheid. Hoe klinkt jouw stem als je naar buiten brengt wat van binnen leeft? Zingen brengt je direct bij je kern en maakt jou zichtbaar en hoorbaar, precies zoals je bent. Dat maakt werkelijk contact met de ander mogelijk. Daar vrij in zijn geeft je meer zelfvertrouwen en is een forse stap in je persoonlijk groeiproces.

Vraag de uitgebreide folder aan of meld je aan voor de informatie-avond: zie Agenda.

‘Deelnemen aan Stem van de Ronde Tafel heeft mijn leven verrijkt. Ik heb een waarachtige ontmoeting mogen ervaren met mezelf; een sluier is opgelicht en ik heb helderheid gekregen in wat mij ten diepste beweegt!

Door het talentenspel heb ik mijn talenten leren kennen en ben daardoor bewuster geworden van mijn drijfveer en levensmissie. Door het zingen en ontdekken hoe ik mijn stem gebruik en hoe het  anders mag was een wonderbaarlijke ervaring. Ik had nooit gedacht dat ik mijn stem kon laten horen als nu en hoe dit mijn houding in de wereld heeft veranderd.  Machtig mooi om in andermans ogen te zien dat ik goed ben zoals ik ben. 

Wim en Marjo nemen je stap voor stap mee in de wereld van zingen, talenten gebruiken en verdieping in levensvragen en creëren een veilige omgeving, waardoor het uiten van wat je beweegt en je stem laten horen heel toegankelijk is.

Om dit samen met anderen te mogen meemaken schept een band en de ontmoeting is voor altijd besloten in het hart! 

Deze leergang opent deuren, die anders gesloten waren gebleven.’

Data 2022 nog niet bekend